Πρακτικά ΤΣ ΤΔ Ανδρονιάνων

    simplelogo2Αναλυτική κατάσταση του ταμείου μετά απο σχετικό έλεγχο των βιβλίων που διενήργησε η νέα ταμίας του Συλλόγου μας κ. Αναστασία Γκιργκις.  Να υπενθυμίσω οτι τα βιβλία  μας παρεδόθησαν προς έλεγχο απο τον απελθόντα ταμία του Συλλογου κ. Ευάγγελο Νικολιά μετά την εκλογή του νέου ΔΣ που προήλθε απο τις  αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης στις  16/8/2022. 

    simplelogo2Προς συμπλήρωση της απάντησης που δόθηκε επί ερωτήματος που υποβλήθηκε κατά την διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που συγκλήθηκε την Τρίτη 16/08/2022 δημοσιεύεται ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας. 

    Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 23/12/2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6η βραδυνή συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Ανδρονιάνων.
    Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα του Τοπικού Διαμερίσματος για συζήτηση και λήψη αποφάσης στο παρακάτω μοναδικό θέμα.

    Πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 12-02-2011 η πρώτη συνεδρίαση του τοπικού Συμβουλίου(Τ.Σ.) του Τοπικού Διαμερίσματος (Τ.Δ.) Ανδρονιάνων. Μετά από πρόσκληση του Τ.Σ. παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δένδρων κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου.